• Η δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή

  • Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα ή/και υπηρεσίες τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά
  • H δωροεπιταγή αφορά υπηρεσίες ή/και αγορά προϊόντων με ελάχιστο ποσό τα 20 €  και η διάρκεια είναι 60 ημέρες από την έκδοση της.
  • Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012) για την αγορά δωροεπιταγής από το headplus δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη δωροεπιταγή, δηλαδή, ένα είδος επιταγής, της οποίας ο κομιστής αποκτά δικαίωμα αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών ισόποσης αξίας της δικής του επιλογής από το κατάστημα που την εξέδωσε. Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της δωροεπιταγής και αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.
  • Το headplus ανταλλάσσει την προσκομισθησόμενη δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα ή/και υπηρεσίες τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτό.
  • Η δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Το headplus δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής.
  • Σε περίπτωση που η Δωροεπιταγή αφορά έκπτωση σε ποσοστό(%) τότε ή έκπτωση αποδίδεται στην κανονική τιμή των υπηρεσιών και όχι σε τυχόν τιμή προσφοράς (Διπλή έκπτωση)